De voorzitter aan het woord

Zeer gewaardeerde leden van Bavel Onderneemt ‘t,

Allereerst wens ik u alle goeds voor 2024 zowel in gezondheid als in uw zaken, voor zover ik dat nog niet persoonlijk heb kunnen doen op de nieuwjaarsreceptie van 22 januari jl.

Voor u ‘ligt’ de nieuwe nieuwsbrief van Bavel Onderneemt ‘t. Met dit nieuwe initiatief vanuit BO’t willen wij u als leden informeren over zaken waarbij BO’t en daarmee u als lid, betrokken zijn.

Wij zullen hierin nieuwsfeiten en evenementen in Bavel die bij ons bekend zijn publiceren, maar ook de sponsoraanvragen die wij hebben ontvangen kenbaar maken. Zo kunt u zien hoe BO’t, mede door uw contributie, de sociaal maatschappelijke taak vervult door het ondersteunen van verenigingen en stichtingen die ons Bavel zo mooi maken om te vertoeven.
Daarbij vragen we aan personen die de evenementen organiseren en BO’t sponsort, om foto’s te maken en die aan ons te sturen, zodat deze in de nieuwsbrief opgenomen kunnen worden en daarbij een terugblik te zien is.

Daarnaast zullen wij per editie een nieuw of bestaand lid aan het woord laten om zichzelf en zijn of haar bedrijf voor te stellen om de cohesie tussen de leden te vergroten.Wellicht is het u reeds opgevallen dat BO’t ook een nieuwe website heeft. Bavelonderneemt.nl is volledig vernieuwd en voorzien van nieuwe inhoud. Ook hier kunnen de betreffende partijen hun aanvragen weer doen maar zullen in de komende tijd ook de evenementen en bijeenkomsten terug te zien. Uiteraard is ook de volledige ledenlijst opgenomen.

Wij hebben er weer veel zin in om het dorp te ondersteunen en u als lid te informeren en te ontmoeten. We zullen daarvoor een agenda opnemen in de nieuwsbrieven, zodat u niets hoeft te missen.

Met vriendelijke groet,
Arjan Bol

Voorzitter Bavel Onderneemt ‘t